HARMONOGRAM KONFERENCJI:

Transport Manager Meeting 2019

  • Katowice – 7 marca
  • Warszawa – 25 czerwca
  • Poznań – 10 września
  • Kraków – 29 października
  • Gdańsk – 10 grudnia

Forum Menedżerów Transportu i Logistyki 2019

Ołtarzew 16-17 maja

 

 

x

Prelegenci

x

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT REGIONALNY

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY MEDIALNI

INFORMACJE ORG.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Marcin Haremza

Project Manager
tel.: +48 61 30 70 226
kom.: +48 530 432 332
marcin.haremza@transport-manager.pl