Transport Manager Meeting

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

12 WRZEŚNIA 2017 R. POZNAŃ

TMM 12.09.17

PROGRAM KONFERENCJI:


Wirtualni złodzieje ładunków. Jak bronić się przed oszustwami i wyłudzeniami na giełdach transportowych?

Zautoryzowana firma na giełdzie transportowej podjęła się realizacji transportu na trasie międzynarodowej. Podstawiła zaawizowany pojazd na miejsce załadunku, towar został jej wydany wraz z listem przewozowym, po czym zniknęła wraz z ładunkiem. Oszust podszywający się pod legalnie działającą firmę spedycyjną, uzyskał dostęp do giełdy, a zmieniając miejsce rozładunku wykorzystał uczciwie działające firmy transportowe do kradzieży ładunków. To jeden z typowych przykładów oszustw na giełdach ładunków. Jak się przed tym bronić?

- Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

Dotychczasowe wyniki kontroli niemieckiej płacy minimalnej w branży transportowej.

Niemieckie urzędy celne coraz częściej kontrolują polskich przewoźników, pomimo wątpliwości w kwestii zaliczenia diet i ryczałtów do niemieckiej płacy minimalnej. Do momentu prawomocnego wyjaśnienia tej kwestii, każde zaliczenie tych dopłat do płacy minimalnej grozi konsekwencjami karnymi w Niemczech. Powstaje pytanie: jak można uniknąć przedkładania do Niemiec danych rozliczeniowych do momentu pewności prawnej bez ryzyka zarzutu tzw. „brakującego współdziałania”?

- Martin Pfnür, Kancelaria Balduin Pfnür & Partner, Görlitz/Berlin

Wielki Brat będzie pilnował przewoźników. Trzy najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym?

Uruchomienie elektronicznego rejestru firm transportowych, inteligentne tachografy cyfrowe, nowe zasady badań technicznych pojazdów ciężarowych, to tylko najważniejsze zmiany, które bezpośrednio dotkną firmy transportowe. Do tego dochodzi powiększający się zbiór towarów, które podlegają monitorowaniu. Przed sektorem transportu drogowego jest coraz więcej pułapek zastawianych również przez polskie władze.

- Paweł Judek, kancelaria prawna Działyński & Judek

Nowy podatek dla przedsiębiorców - również dla przewoźników drogowych? Pracownicze Plany Kapitałowe w sektorze usług transportowych.

Trwają rządowe prace nad wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, jako formy obligatoryjnego oszczędzania na emeryturę przez pracowników z udziałem pracodawców. W praktyce PPK będzie kolejnym parapodatkiem na zabezpieczenie emerytalne. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, to od 1 stycznia 2018 r., pracodawcy będą zobowiązani tworzyć PPK i odprowadzać nowe składki na emerytury w ramach III filaru – 2 proc. od wynagrodzeń pracowników finansowane przez pracodawcę z jego środków i dodatkowo 1,5 proc. od wynagrodzeń finansowanych przez samych pracowników (w ramach potrącenia z wynagrodzenia). PPK mają też obejmować osoby na umowach cywilnoprawnych.

- Łukasz Kuczkowski, kancelaria prawna Raczkowski Paruch

Co szykuje nam Komisja Europejska? Przepisy socjalne dotyczące międzynarodowego transportu drogowego, nad którymi toczą się pracę w KE.

Pakiet Drogowy ogłoszony przez Komisję Europejską 31 maja br. jest tylko jednym z wyzwań, przed którymi stoi międzynarodowy transport drogowy towarów. Równolegle prace toczą się nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników - najbliższe miesiące rozstrzygną czy pracodawcy będą zobowiązani wypłacać swoim pracownikom delegowanym do pracy za granicą pełne wynagrodzenie w obowiązujące w danym kraju i mierzyć się z dodatkowymi obowiązkami jak m.in. zakwaterowanie pracownika. Nie jest też jasna kwestia przyszłych ubezpieczeń społecznych kierowców. W którym kraju będą pracodawcy i pracownicy odprowadzali składki i w jakiej wysokości? Jakie będzie (narzucone) prawo właściwe dla umów o pracę? Czy będą nałożone na pracodawców dodatkowe obowiązki informacyjne wobec pracowników delegowanych?

- Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel, Paryż/Warszawa

Co robić, gdy upadnie niemiecki zleceniodawca Twoich przewozów? Poprawne zachowanie przy restrukturyzacji lub upadłości niemieckiego kontrahenta.

Jak zachować się w przypadku restrukturyzacji lub upadłości zleceniodawcy? Jak przebiega postępowanie upadłościowe i naprawcze w Niemczech, co zrobić żeby wstrzymać bieg przedawnienia, jak poprawnie zgłosić roszczenie? Czy powinno się dalej współpracować z kontrahentem podczas postępowania upadłościowego lub naprawczego?

- Damian Wypiór, Kancelaria bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pakiet Mobilności, czyli co Komisja Europejska zamierza zrobić z europejskim rynkiem transportu drogowego

Zmiany w dostępie do zawodu przewoźnika drogowego, nowe rozwiązania dla kabotażu, "elastyczniejszy" odbiór weekendowego wypoczynku, delegowanie w przewozach dwustronnych i wiele innych pomysłów może radykalnie zmienić obecny rynek transportu drogowego w Europie. Czy na lepsze?

- Maciej Wroński, związek pracodawców Transport i Logistyka Polska

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

ASTRATA

 

BANK SERWIS

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EASYTRIP

 

EUROMASTER

 

 

EXXONMOBIL

 

GBOX

 

INELO

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

OCRK

 

RED TORTUGA

 

SOLOPLAN

 

TIMOCOM

 

 

TRANSICS

 

TRIMBLE

 

VIAON

 

WTRANSNET

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER

 

KANCELARIA BUNK-ALLIANCE RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MbH

  

COFACE

KANCELARIA DZIAŁYŃSKI I JUDEK

 

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

 

PATRONI

 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

 

"NA OSI"

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO

 

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

POLSKA UNIA TRANSPORTU

 

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH