Transport Manager Meeting

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

12 GRUDNIA 2017 R., GDAŃSK

TMM 12.12.17

PROGRAM KONFERENCJI:


 

 PANEL DYSKUSYJNY – Jak radzić sobie na transportowym rynku pracy, należącym do kierowców?

Niedobory kierowców są największą bolączką właścicieli firm transportowych i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach w tej kwestii miało coś się zmienić. Na podstawie konkretnych przykładów z firm transportowych, uczestnicy panelu przedyskutują przetestowane w praktyce sposoby radzenia sobie firm transportowych z problemem braku kierowców. Uczestnicy panelu:

• Paweł Stachowski, Easy Logistics

• Tomasz Rejek, Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

• Grzegorz Woelke, VIVE Transport

• Karol Kundzicz, Crusar

• Anna Nagel, Grow Up

 

 Nie daj się nabić w fundusze. Zewnętrzne źródła finansowania firmy transportowej. Fundusze krajowe i unijne.

Firmy transportowe i logistyczne nie mogą ubiegać się o pieniądze z funduszy krajowych i unijnych na środki transportu. Mogą natomiast uzyskać wsparcie na działalność inwestycyjną, badawczo-rozwojową, rozwój usług, realizację programów szkoleniowych, rozwój powiązań kooperacyjnych czy współpracę międzynarodową. Nie daj się zwieźć pseudodoradcom finansowym, którzy twierdzą inaczej. Dowiedz się co w firmie transportowej możesz sfinansować z zewnętrznych źródeł.

- Agata Wieruszewska, April24

 

CASE STUDY: firma Wega A – System podnoszenia kwalifikacji pracowników finansowany z funduszy zewnętrznych.

Jednym z najistotniejszych źródeł, z których przedsiębiorcy mogą pozyskiwać środki finansowe jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) będący wydzieloną częścią Funduszu Pracy, utworzonego w celu przeciwdziałania utracie zatrudnienia (przez osoby pracujące) z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Pracodawca w ramach pozyskanych środków z KFS może otrzymać 80 proc. zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast 20 proc., pokrywa z własnych zasobów finansowych.

- Ewa Szabelska, Wega A

 Bądź przewidujący, zanim odejdziesz. Nowe, bezpieczniejsze zasady sukcesji w firmach od 2018 r.

W lipcu 2017 r. opublikowany został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jest to nowe rozwiązanie stanowiące, w założeniu ustawodawcy, odpowiedź na problemy, jakie powstają w sytuacji śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). A problem jest realny i dotyczy zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych w naszym kraju. Szacuje się bowiem, iż nawet 80 proc. przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe.

- Tomasz Filipowski, Kancelaria Prawna Siuda, Filipowski

 

W Niemczech nie tylko przewoźnik, ale również spedytor ponosi odpowiedzialność za towar w transporcie.

Nie wszyscy właściciele firm zajmjących się międzynarodowym drogowym transportem towarowym zdają sobie sprawę, że w Niemczech za szkody transportowe spedycja odpowiada tak samo, jak przewoźnik. Tymczasem przy zleceniach transportowych, na podstawie konwencji CMR, w polskim orzecznictwie spedycja odpowiada tylko za wybór przewoźnika. Oznacza to, że w niemieckim orzecznictwo jest to inaczej. Jakie, w związku z tym, zagrożenia istnieją dla polskich firm transportowych, przed niemieckimi sądami?

- Martin Pfnür, Kancelaria Adwokacka Balduin & Pfnür PartGmbB Rechtsanwälte

 

 Kierowca na samozatrudnieniu – udogodnienie, czy zagrożenie dla firmy transportowej?

Przepisy o minimalnych stawkach godzinowych, ryczałtach za noclegi i delegowaniu, które obowiązują przewoźników, doprowadziły do zmiany sposobu zatrudniania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych z etatów na samozatrudnienie. O ile skala tego zjawiska jest niewielka u przewoźników ciężkich, o tyle u przewożących pojazdami o dmc do 3,5 t jest to zjawisko powszechne. Pozwala to przewoźnikom na ucieczkę przed wieloma przepisami, ale powoduje powstanie po stronie kierowców odpowiedzialności, która wynika z faktu wykonywania przewozów drogowych na ich zlecenie. Jakie skutki dla kierowców i przewoźników ma taka forma zatrudnienia? Z jakim ryzykiem dla obu stron się wiąże?

- Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska

 

 Zaświadczenia A1 dla kierowców ze wschodu. ZUS w jednych regionach wydaje, a w innych nie wydaje – gdzie i dlaczego - oto jest pytanie.

Przewoźnik zatrudniający pracowników spoza UE, może zwrócić się do ZUS o poświadczenie formularza A1, by dzięki temu można było wydać kierowcy wyjeżdżającemu do innych krajów UE legitymację EKUZ, uprawniającą go do korzystania z podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Wspólnoty. Warunkiem wydania zaświadczenia A1 jest jednak wykazanie legalnego miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce. Od wiosny jest to coraz trudniejsze, szczególnie w niektórych regionach Polski. ZUS, bowiem mimo otrzymania oświadczenia pracownika o miejscu zamieszkania na terenie Polski, żąda: dowodu zameldowania, umowy najmu lokalu, oświadczenia o zamiarze pozostawania w Polsce oraz o sytuacji życiowej, rodzinnej pracowników. Jak sobie z tym radzić?

- Agnieszka Frasik, „AMF FRASIK” Kancelaria Prawna

 

 Rewolucyjne zmiany w zasadach mocowania i zabezpieczania ładunków, które dotkną zarówno firmy transportowe, spedycyjne, jak i nadawców.

Aktualna treść ustawy o ruchu drogowym stanowi jedynie, że ładunek powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. W praktyce przysparza to wielu problemów w ocenie, czy ładunek został prawidłowo załadowany lub zamocowany. Projektowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany ustawy o ruchu drogowym oraz rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów spowodują znaczący wzrost odpowiedzialności nadawcy za prawidłowe mocowanie i zabezpieczenie ładunku na naczepie, z kolei przewoźnik będzie musiał dbać o nienaganny stan elementów służących do mocowania.  

- Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica

 

 Fałszywy kompromis. Co tak naprawdę ustaliła Rada UE w kwestii delegowania w transporcie ciężarowym?

Ogłoszone pod koniec października stanowisko Rady Unii Europejskiej w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych było ostatnią szansą na ochronę jednolitego rynku transportu drogowego w Europie. Tymczasem wypracowane, rzekomo kompromisowe, rozwiązania dla większości polskich przewoźników oznaczają wykluczenie z zachodniego rynku. Według ekspertów, przewozy drogowe, ze względu na ich specyfikę, nie powinny być objęte przepisami o delegowaniu pracowników. Podobne stanowisko, na czele z Polską, miało 14 krajów UE. Jednak koalicja Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Holandii i Belgii ostatecznie przeforsowała w Radzie stosowanie niemal w całości zrewidowanej dyrektywy wobec kierowców.

- Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska 

 

 Weryfikacja kontrahenta w Europie skutecznym sposobem na zmniejszenie kłopotów ze spływem należności.

Branża TSL to krótkie terminy przedawnień, wysokie ryzyko oraz utrudnione dochodzenie należności. Dobrym sposobem jest więc prewencja i wczesne działanie, uprzedzające ewentuqalne kłopoty ze spływem należności za wykonany transport. Jak zweryfikować kontrahenta i zmniejszyć ryzyko braku zapłaty za usługę? Przedstawiciel COFACE wskaże kilka rozwiązań wypracowanych przez 70 lat doświadczenia współpracy z przedsiębiorcami na całym świecie.

- Michał Stachowski, COFACE

 

 Zmiany prawne i podatkowe, dotyczące transportu samochodowego, czekające przewoźników w 2018 r.

Zreformowane zasady zatrudniania cudzoziemców. Przewóz odpadów po nowemu. Nowe płace minimalne i formalności z nimi związane. Rozporządzenie RODO – o ochronie danych osobowych. Zmiany w podatku VAT i split payment. Nowe zasady płacenia za przejazd drogani w Niemczech. Pracownicze Programy Kapitałowe – kolejny ukryty podatek ma zostać nałożony również na przedsiębiorców transportowych.

- Paweł Judek, Kancelaria Działyński&Judek

 

 Odpoczynki tygodniowe – nowe regulacje i nadchodzące zmiany

Podczas prelekcji omówione zostaną nadchodzące zmiany wynikające z tzw. „pakietu mobilności”, zasady odbierania regularnych tygodniowych okresów odpoczynku na terenie UE oraz sposoby planowania skróconych tygodniowych okresów odpoczynku w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dostępny czas pracy.

- Łukasz Włoch, OCRK

 

 Obszary optymalizacji kosztowej w firmie transportowej

Polskie firmy transportowe nieustannie poszukują rozwiązań, pozwalających obniżyć koszty prowadzenia działalności i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo kierowcom. Ograniczenie pomyłek lokalizacyjnych, redukcja pustych przejazdów i zmniejszenie zużycia paliwa to tylko niektóre działania, pozwalające na uzyskanie znaczących oszczędności finansowych. Jak je osiągnąć?

- Kamil Korbuszewski, GBOX

 

 Największy polski operator logistyczny zaprasza przewoźników do długoterminowej współpracy.

Poczta Polska S.A., Narodowy Operator Pocztowy, posiadający największą sieć logistyczną w kraju, realizujący usługi pocztowe, kurierskie i logistyczne (drobnicowe, FTL), od wielu lat buduje relacje z firmami transportowymi w obszarze kolekcji, dystrybucji i przewozów liniowych. W trakcie prelekcji zostaną przedstawione podstawowe informacje w zakresie nawiązania współpracy z przewoźnikami.  

- Sławomir Kondracki, Poczta Polska

 

 Wpływ opony na koszty przedsiębiorstwa.

W Euromaster Twoimi oponami zajmują się fachowcy, ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży oponiarskiej, którzy po prostu znają się na oponach. Euromaster zapewnia wszechstronną usługę – specjalistyczny dobór i montaż opon dla danego typu pojazdu wraz z kompleksową obsługą i fachową naprawą w razie defektu. Przekonaj się, że warto posłuchać fachowców.  

- Marcin Fornal, Euromaster

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

PATRONAT REGIONALNY

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

BP EUROPA SE

 

 

ASTRATA

 

 

BANK SERWIS

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

GBOX

 

 

GROW UP

 

INELO

 

INTERLAN

 

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

OCRK

 

POCZTA POLSKA

 

TIMOCOM

 

 

TRANSICS

 

TRIMBLE

 

VIAON

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

APRIL 24

 

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER

 

CDS KANCELARIA BROKERSKA

 

COFACE

 

KANCELARIA „AMF FRASIK”

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

 

 

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

WEGA A

 

PATRONI

 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

 

"NA OSI"

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO

 

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

POLSKA UNIA TRANSPORTU

 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH