PROGRAM

Rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na światową gospodarkę i branżę logistyczną

prof. Robert Gwiazdowski ekspert Centrum im. Adama Smitha

Jak robotyzacja i inne najnowocześniejsze technologie zmienią oblicze światowej ekonomii? Czy produkcja w zrobotyzowanym przemyśle wróci do Europy? Jakie czekają nas przesunięcia na produkcyjnej mapie świata oraz jak na te nowe wyzwania muszą odpowiadać firmy konstruujące łańcuchy dostaw?


Czy możliwy jest rozwój systemów logistycznych bez sztucznej inteligencji?

prof. zw. dr hab. Wojciech Paprocki Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Jak opanować dane, w których posiadaniu znalazły się firmy za sprawą systemów informatycznych? Co z tych danych wynika? Co można z nimi zrobić? Dwie ścieżki postępowania: w dużym biznesie – praca własna nad danymi, a w małym biznesie – stosować rozwiązania gotowe, bezpłatne.


Prognozowane przemiany polskiej gospodarki na tle ekonomicznych trendów w Europie i na świecie.

Jeremi Mordasewicz ekspert Konfederacji Lewiatan

Czy polski wzrost gospodarczy ma trwały charakter i solidne podstawy? Dlaczego inwestycje prywatnych przedsiębiorców są bardzo ważne dla rozwoju gospodarki? Skąd bierze się obawa właścicieli przed tymi inwestycjami i jak temu zaradzić oraz czy jesteśmy w stanie dogonić USA w budowaniu efektywnej gospodarki?


Człowiek z żelaza zahartowany marzeniami - droga do autorealizacji.

Aleksander Doba Podróżnik
Jak dyscyplina i konsekwencja prowadzą do realizacji celów, które dotąd uważałeś za nieosiągalne. Dowiedź się, jak właściwie wyznaczać kierunek prywatny i zawodowy w obliczu nieprzewidywalnych wyzwań, aby osiągnąć efekt synergii i zrealizować cele organizacji. Podczas wystąpienia dowiesz się w jaki sposób stawiać sobie cele poza horyzont, aby dopłynąć do wyznaczonej mety oraz jak autorealizacja i właściwe techniki motywacyjne przekładają się na wynik firmy. Przyjdź i spotkaj się z człowiekiem, który trzykrotnie przepłynął Atlantyk i jako pierwszy Polak znalazł się na okładce prestiżowego New York Times Magazine.


Zdigitalizowane łańcuchy dostaw jutra potrzebują najnowocześniejszych technologii. Jak będą projektowane i dokąd zmierzają?

Tomasz Sączek PwC Polska

W logistyce jak w soczewce, skupiają się wdrażane obecnie, futurystyczne technologie, które  będą powszechne jutro. Internet rzeczy, chmura, Big-Data, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, bezzałogowe pojazdy, roboty sterujące robotami, dane gromadzone w genach itp. Jak technologia zmieni oblicze transportu i logistyki? Czego możemy spodziewać się niedługo, a czego za jakiś czas? Które technologie wejdą do powszechnego użycia w logistyce, a które pójdą w odstawkę?


Casting na operatora logistycznego od kuchni, czyli organizowanie przetargów i wyłanianie dostawców usług logistycznych.

dr Tomasz Gonsior OptiBuy

Co powinieneś wiedzieć o tym jak wygrać przetarg na świadczenie usług logistycznych, ale obawiasz się zapytać. Jak działy zakupów organizują przetargi na wybór dostawcy usług logistycznych? Jaką motywacją kierują się firmy przy organizowaniu przetargów dotyczących usług logistycznych? Jakimi kryteriami kierują się przy wyborze dostawcy, czyli jak sprawić, żebyś wygrał kontrakt?


Ewolucjonizm procesów obsługi klienta oraz łańcucha dostaw wobec nowych oczekiwań branży e-commerce.

Łukasz Wysokiński OEX E-Logistics

Jak poprawnie i skutecznie budować obsługę klienta, w zestawieniu z całym procesem sprzedaży i obsługi zleceń, korzystając z dostępnych na rynku narzędzi, dedykowanych budowaniu sprzedaży e-commerce. Badania i analizy zewnętrzne, pokazujące prognozowane globalne trendy rozwoju rynku e-commerce, a także przykłady na bazie doświadczeń, jak poprawnie składać deklaracje sprzedażowe oraz operacyjne w zestawieniu z realnymi błędami z rynku.


E-commerce na sterydach – po co sięgnąć, aby poprawić efektywność Twojego biznesu online?

Małgorzata Rusin OEX E-Logistics
Krzysztof Wieczorek OEX E-Logistics

Do 2020 r. handel internetowy stanowić będzie 20 proc. ogółu transakcji handlowych na świecie. Obecnie, światowa sprzedaż online, wliczając segment B2B, osiąga wartość 4,6 tryliona dolarów (2016). Klienci liczeni są w miliardach. Oznacza to m.in. ogromną ilość danych, które mogą zostać użyte w celu optymalizacji biznesu online. Zrozumienie, jak zachowują się klienci sklepu internetowego oraz jak dane te mogą zostać użyte w praktyce, jest kluczem do rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Divante z Grupy OEX przygotowało przewodnik, pokazujący praktyczne przykłady rozwiązań z zakresu personalizacji, marketingu, dostaw, płatności i wyszukiwania produktów. Ich zastosowanie pozwoli zarządzającym e-commerce uzyskać wyraźne efekty w postaci wzrostu przychodu z kanału online.


Pakiet Mobilności groźny dla czołowej pozycji polskiego transportu drogowego w Unii Europejskiej.

Elżbieta Łukacijewska
Elżbieta Łukacijewska Eurodeputowana Parlamentu Europejskiego, Komisja Transportu i Turystyki

„Pakietem Mobilności”, który będzie miał fundamentalne znaczenie w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw branży transportowej w Polsce. Jego ostateczne zapisy regulować będą tak istotne kwestie jak m.in. wymogi dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, zasad dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz operacji kabotażowych. Termin kolejnej edycji  Forum Managerów Transportu zbiegnie się, jak w przypadku prac nad sprawozdaniem w zakresie zmian w dostępie do rynku i do zawodu kierowcy oraz przepisów regulujących kabotaż, z zakończeniem etapu w którym sformułowane będą już propozycje poprawek do sprawozdań i rozpocznie się etap negocjacji oraz uzgadniania poprawek kompromisowych pomiędzy poszczególnymi grupami politycznymi. W Europie już teraz rysuje się podział na Wschód i Zachód w rozmowach i opiniach dotyczących rynku transportowego, dlatego też najbliższe miesiące i praca wykonana na forum Komisji TRAN będzie miała przełożenie na europejski sektor transportowy, którego Polska jest przecież liderem.


Pakiet Mobilności - nowa normatywna rzeczywistość a realia rynku przewozowego.

Maciej Wroński przewodniczący Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

W maju br. mają być ostatecznie przyjęte sprawozdania w PE dotyczące całego pakietu zmian w przepisach transportowych, zwanych łącznie Pakietem Mobilności. Ich celem jest zwiększenie ochrony socjalnej kierowców, elastyczne wdrożenie do transportu postanowień dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Czy ten cel będzie osiągnięty, jakie będą realne skutki przygotowywanych rozwiązań dla europejskiego rynku oraz organizacji pracy firm transportowych, o tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas spotkania w Ołtarzewie. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie czy nowa rzeczywistość pozwoli polskim firmom na utrzymanie dotychczasowej pozycji europejskiego lidera.


MiLoG niezgodny z prawem UE - precedensowy wyrok sądu z za Odry – zielone światło w sprawie ustawy o niemieckiej płacy minimalnej.

Martin Pfnür adwokat, Kancelaria Adwokacka Balduin & Pfnür PartGmbB Rechtsanwälte

Sąd Rejonowy w niemieckim Weißenburgu i.B. uznał, iż stosowanie ustawy MiLoG względem firm transportowych spoza Niemiec – nawet wykonujących kabotaż za Odrą – jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Ten precedensowy, sensacyjny wyrok niemieckiego sądu zelektryzował i wlał nadzieję w serca polskich międzynarodowych przewoźników drogowych. Okazuje się bowiem, że nie blokady dróg, czy przejść granicznych, ale korzystanie z legalnych – zgodnych z prawem, powszechnie dostępnych narzędzi – najskuteczniej oddziałuje na niemieckie władze i opinię publiczną. Sądy w Niemczech cieszą się dużym autorytetem – również w mediach, dlatego wyroki sądowe nie są za Odrą kwestionowane.


PANEL DYSKUSYJNY: Czy technologia jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby współczesnych i jutrzejszych łańcuchów dostaw? Czy i gdzie jest miejsce dla człowieka?

Wkrótce przedstawimy sylwetki prelegentów

Czy w dobie niedoboru zasobów – szczególnie ludzkich – człowiek będzie eliminowany z łańcuchów dostaw, czy wręcz przeciwnie – będzie coraz cenniejszym zasobem? Czy na skutek logistycznej rewolucji 4.0 łańcuchy dostaw będą projektowane przez sztuczne inteligencje, czy człowiek w realnej perspektywie jest ciągle niezastąpiony? Czy powszechne w stosunku do takich urządzeń jak komputery stwierdzenie, że maszyna ta jest co najwyżej tak mądra jak jej właściciel dotyczy też sztucznych inteligencji?


PANEL DYSKUSYJNY: Nadciąga Pakiet Mobilności. Bać się czy nie bać?

Marek Loos - moderator panelu Transport Manager

Pakiet Mobilności może być kolejnym elementem dzielącym Unię Europejską na wschodnią i zachodnią. Tymczasem polscy przewoźnicy drogowi nie do końca wiedzą, jakie będą dla nich konsekwencje wejścia w życie regulacji Pakietu. Z jednej strony doskonała koniunktura światowej gospodarki generuje gigantyczny popyt na transport, więc obawy odchodzą na drugi plan w nawale codziennych obowiązków. Z drugiej strony – koniunktura nie trwa wiecznie, a niepokojące sygnały z Komisji Europejskiej zaczynają dawać się we znaki właścicielom firm transportowych np. poprzez wzmożone od początku roku kontrole ich kierowców, szczególnie w Niemczech. Uczestnicy Forum będą mieli niepowtarzalną okazję bezpośrednio podyskutować na te drażliwe tematy z ekspertami, zaproszonymi do panelu, którymi będą:

– Elżbieta Łukacijewska, Eurodeputowana Parlamentu Europejskiego, Komisja Transportu i Turystyki
– Maciej Wroński, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”
– Joanna Jasiewicz, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel
– Jan Załubski, Zet Transport


PANEL DYSKUSYJNY: Wschodnia alternatywa - Nowy Jedwabny Szlak, czyli w poszukiwaniu nowych transportowych lądów na Wschodzie.

Marek Loos - moderator panelu Transport Manager

Od 2013 r., kiedy pojawiły się duże, chińskie pieniądze, Inicjatywa Pasa i Szlaku to już nie idee fix i romantyczna utopia ale realna, mająca solidne podstawy alternatywa dla polskich firm transportowych i logistycznych, które „duszą się” w unijnym sosie, coraz gęstszym od ograniczeń, regulacji, administracyjnych nakazów i zakazów. Otwierające się nowe możliwości na Wschodzie sprawiają, że popyt na transport kontenerowy drogą lądową do Chin i z powrotem rośnie w tempie dotychczas niespotykanym.
Panelistami będą:

– Agata Horzela, GS1 Polska
– Baimukhan Margulan, Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce


Budowanie firmy "ANTYKRUCHEJ" - nowa inżynieria Strategicznej Koncentracji Zarządu

Krzysztof Sarnecki współzałożyciel Leading Partner i członek zarządu Quest Change Managers

Prelekcja łączy w sobie koncept rozwijania świadomości zespołów w oparciu o przechodzenie środowiska z myślenia linearnego w holistyczne, z konceptem wytwarzania wartości społeczno-ekonomicznej. W oparciu o zmiany pokoleniowe pracowników oraz perspektywy organizacji i jej potrzeb, omówiony zostanie model prognozowania strategicznego firm logistycznych.


W cieniu wypalenia, przepracowania lub zniechęcenia… Jak budować nowy porządek w firmie zanim podejmiesz decyzję o ucieczce w Bieszczady?

Robert Noworolski Quest Change Managers

Zastanawiamy się nad tym, co się opłaca a co warto, ponieważ zdecydowana większość przedsiębiorców musiała coś poświęcić dla swojego sukcesu. Patrząc na ludzi zamożnych widzimy ich luksusy i komfort, a nie to, co musieli poświęcić, aby to osiągnąć. Każdy człowiek sukcesu musiał coś poświęcić, a to „coś” ma konkretne imię lub imiona. Tym „czymś” jest po prostu rodzina. Osłabione lub wręcz utracone więzi, nieobecność w ważnych momentach, nieokazanie uczuć, brak wsparcia w trudnych momentach, czyli – MIŁOŚĆ – bo  osiągaliśmy „sukces”, czyli pieniądze. A „pieniądze szczęścia nie dają”… Mogłeś się nie zgadzać na pewne sprawy w przeszłości, a ponieważ się zgodziłeś – aktualnie ma to swoje konsekwencje.