Relacje

Transport Manager Meeting w Poznaniu

Nie tylko o jesiennych negocjacjach Pakietu Mobilności

Wzmożone migracje pracowników i firm przedstawiane jak źródło problemów, brak rozgraniczenia pomiędzy swobodą przepływu pracowników i usług oraz dumping socjalny, jako główne hasło dyskursu politycznego, to trzy zjawiska, które składają się na niekorzystny klimat polityczny wokół toczących się w instytucjach Unii Europejskiej negocjacji na temat Dyrektywy o pracownikach delegowanych i Pakietu Mobilności. Te dwa akty ustawodawcze będą miały decydujący wpływ na kształt europejskiego transportu na wiele lat. Było to tematem prelekcji otwierającej trzecią już w tym roku edycję konferencji Transport Manager Meeting, która odbyła się w Poznaniu 11 września. Prelekcję wygłosiła Margareta Przybyła, asystentka polskiej eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej.

Ponad 300 uczestników konferencji zorganizowanej przez redakcję dwumiesięcznika Transport Manager mogło zapoznać się z kompendium wiedzy na temat prawnych, finansowych, zarządczych i technicznych aspektów prowadzenia firmy transportowej oraz zapoznali się z szeroko prezentowaną w foyer sali konferencyjnej ofertą dostawców usług i narzędzi dla przewoźników drogowych.

Prawo, finanse i … puszka Pandory

Temat ustawodawstwa unijnego kontynuowała mec. Joanna Jasiewicz z francuskiej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel: „Zmiany w delegowaniu pracowników stały się faktem. 9 Lipca rewizja Dyrektywy o delegowaniu pracowników została opublikowana w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej” – powiedziała w trakcie prelekcji.

Łukasz Kuczkowski z Kancelarii Prawnej Raczkowski Paruch przybliżył współczesną „puszkę Pandory”, którą przygotował dla przewoźników ZUS w związku ze swoją nową interpretacją zasad wydawania zaświadczeń A1. „ABC procedury sądowej dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych” zaprezentowała Patrycja Wróblewska z Kancelarii Prawnej Iuridica.

Nie zabrakło tak istotnych tematów jak najnowsze ustawodawstwo dotyczące sukcesji w firmach transportowych, split paymentu, czy zestawienia informacji o jesiennych transportowych zmianach prawnych – nowe naruszenia, surowsze kary, inteligentne tachografy, które przedstawił Arkadiusz Góra z firmy OCRK.

Wszystko, czego potrzebuje przewoźnik

Swoje oprogramowania informatyczne dla biznesu transportowego zaprezentowali przedstawiciele firm: frameLOGIC, Transics, TomTom, VIA TMS i VIAON. Najnowszą, niezwykle rozbudowaną ofertę dla branży przedstawiły giełdy ładunków: TimoCom i Wtransnet.

Wśród partnerów konferencji byli również tacy, którzy bez prelekcji mieli swoje stoiska w foyer konferencji – Trimble Transport & Logistics, E100, interLAN, Marcos Bis, DKV, Mobil, Eurowag i Astrata. Korzyści z korzystania ze swoich usług dla przewoźników zaprezentowała firma Euromaster (usługa masterCARE).

Jedną z najciekawszych prelekcji była dynamiczna opowieść Krzysztofa Sarneckiego o tym jak przeprowadzić transformację firmy transportowej, by wzniosła się ona na wyższy poziom konkurencyjności. Przedstawił trzy konkretne narzędzia pozwalające osiągnąć ten cel.