Forum Menedżerów Transportu i Logistyki 2019 w Ołtarzewie 16-17.05.19

O przyszłości polskiego transportu w Ołtarzewie

 

Tegoroczne VI Forum Menedżerów Transportu i Logistyki w Ołtarzewie pobiło frekwencyjne rekordy, gromadząc niemalże 180 uczestników z branży TSL, zainteresowanych przyszłością prowadzenia biznesu w erze networkingu, czasach niepewności związanej z Pakietem Mobilności i niedoboru pracowników.  

Wspólnym mianownikiem prelekcji oraz debat VI edycji Forum Menedżerów Transportu i Logistyki w podwarszawskim Ołtarzewie była przyszłość rozwoju gospodarczego w Europie i na świecie, a także branży przewozów towarowych i logistycznej w Polsce. Prelegenci tegorocznego FMTiL i zaproszeni eksperci szczególną uwagę poświęcili dyrektywie o pracownikach delegowanych oraz Pakietowi Mobilności.

Podzielona Unia

O zagrożeniach związanych z proponowanymi regulacjami mówili m.in.: Margareta Przybyła, asystentka Danuty Jazłowieckiej, deputowanej do Parlamentu Europejskiego oraz Maciej Wroński, prezes związku Transport i Logistyka Polska. Pakietowym rozwiązaniom poświęcono ponadto cały panel dyskusyjny, który moderował przez dr Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy. Konkluzją dyskusji, w której oprócz Margarety Przybyły i Macieja Wrońskiego, udział wzięli Joanna Jasiewicz z Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel oraz Jan Załubski, prezes Zet Transport, było stwierdzenie, że rodzimi przewoźnicy zachowają przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. Konieczne będą jednak działania, które uchronią europejską gospodarkę przed spodziewaną inflacją.

Kadrowe dylematy

Ważnym filarem programu VI FMTiL była kwestia zmniejszającej się podaży kierowców firm przewozowych. W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Marka Loosa, w którym udział wzięli Paweł Moder z Link, Piotr Rutkowski z Targor Truck oraz Robert Zakrzecki z Citronex omówiono dwa nurty radzenia sobie z brakami kadrowymi: technologiczny i zarządczy. Uczestnicy debaty zastanawiali się m.in. nad tym, czy technologie mają służyć eliminacji pracowników, czy uczynieniu pracy kierowców bardziej atrakcyjną. O wschodnim DNA w branży transportowej i zasadach zarządzania kierowcami z krajów Europy Wsch. mówili Tomasz Peterman oraz Zbigniew Pawlak z Hand4Polska. O zmieniających się kadrach i rosnącej roli kobiet w innowacyjnym świecie logistyki 4.0 w debacie prowadzonej przez Katarzynę Pyś-Fabiańczyk, prezeskę stowarzyszenia Ladies First, mówiły Beata Jasiczek z IKEA Group, Sylwia Jagódka z AXI IMMO oraz Katarzyna Ostojska z Raben Logistics Polska.

W szerszej perspektywie

Program Forum obejmował również tematy związane ze zmianami w światowej gospodarce. O prognozach dla niej mówiła Reva Goujon z platformy geopolitycznej Stratfor Worldview. Tematowi zmian w światowej ekonomii w kontekście technologicznej rewolucji 4.0 opowiadał natomiast prof. Witold Orłowski z Akademii Vistula i Politechniki Warszawskiej. Do zagadnień związanych z tymi kwestiami nawiązał w swojej prelekcji „Artificial Inteligence versus Business Inteligence” również prof. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kwestię tego, jak spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej może wpłynąć na polską gospodarkę oraz rodzimych przedsiębiorców, opisywał z kolei Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji „Lewiatan”.

Nowe biznesowe realia 

Osobny blok tematyczny FMTiL poświęcony został zmieniającym się zasadom budowania marki i relacji handlowych. O sztuce networkingu w oparciu o metodę 5P opowiedział Grzegorz Turniak, założyciel Akademii Grzegorza Turniaka. O tym, jak zdobywać klientów i o ich odczuciach dotyczących firm opowiedział Krzysztof Sarnecki, prezes Quest Change Managers. Z kolei o tym jak kreować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w sektorze TSL mówił Arkadiusz Kiereś z Quest Change Managers. Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum było spotkanie z Janem Melą, prezesem Fundacji Poza Horyzonty, który opowiadał o podróżach, sile relacji międzyludzkich, tworzeniu osobistej marki i pokonywaniu ograniczeń. Forum Menedżerów Transportu i Logistyki 2019 nie mogłoby się odbyć bez partnerów, którzy mieli swoje stoiska w atrium sali konferencyjnej: Astrata, Marcos Bis, Transics a Wabco Company, Euro-Pegaz z grupą LT Silo.