Relacje

Transport Manager Meeting w Katowicach, czyli …

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o zarządzaniu transportem drogowym

Precedensowa decyzja niemieckiego sądu w sprawie płacy minimalnej. Rządowe propozycje rozliczania ZUS i PIT w wynagrodzeniach kierowców. RODO – bać się czy nie bać? Powracająca sprawa ryczałtów za noclegi. A1 – dalsze zaostrzenie procedury poświadczeń. Prawidłowe reklamacje szkód transportowych. Zakaz odpoczynków tygodniowych w kabinach. Postoje pojazdów w czasie przewozów a ubezpieczenie. Transport w chmurze. Takie były najważniejsze tematy podczas konferencji Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem w Katowicach, która odbyła się 6 marca.

Po informacje niezbędne do prowadzenia transportowego biznesu przyjechało do katowickiego hotelu Novotel Centrum ok. 350 osób, wśród których byli głównie właściciele firm transportowych oraz menedżerowie transportu, spedycji i logistyki.

Płace kierowców po nowemu

Działająca przy prezydencie RP Rada Dialogu Społecznego przedstawiła projekt nowego modelu wynagradzania kierowców, co ma stanowić odpowiedź na unijne dyrektywy socjalne dotyczące transportu, m.in. Dyrektywę o pracownikach delegowanych. Wejście w życie propozycji oznacza wzrost obciążeń branży.

Dzisiaj, aby wypłacić kierowcy na rękę ok. 6,7 tys. zł, pracodawca ponosi koszty pracy w wysokości 7,8-8,5 tys. zł. Natomiast w przypadku rozliczenia kierowcy jako pracownika delegowanego, przy założeniu identycznej wypłaty, koszt pracy wzrasta do wysokości ok. 9,5 tys. zł miesięcznie. Mówił o tym Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska.

MiLoG z przeszkodami

Niemiecki sąd ma wątpliwości, czy tamtejszy Urząd Celny ma prawo kontrolować zagraniczne firmy transportowe w kwestii przestrzegania ustawy o płacy minimalnej (MiLoG). Dla innych niemieckich sądów jest to precedensowa decyzja, mająca wpływ na ich rozstrzygnięcia, świadcząca o tym, że niemiecki wymiar sprawiedliwości ma poważne  wątpliwości co do zasadności ustawy MiLoG i jej obszaru zastosowania dla przewoźników, którzy mają siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej. Mówił o tym mec. Martin Pfnűr z Kancelarii Adwokackiej Balduin & Pfnür PartGmbB Rechtsanwälte.

Od kabotażu do chmur

Nie zabrakło prelekcji partnerów konferencji, która dzięki nim może się odbywać na zasadach wolnego wstępu dla przedstawicieli branży. Ich prelekcje również spotkały się z żywym zainteresowaniem: uczestnicy dowiedzieli się m.in. o znaczeniu komunikacji i integracji dla unikania problemów transportowych (Don Trucking), o dobrej reputacji przewoźnika i o tym, za co można stracić uprawnienia przewozowe (OCRK), o kabotażu, jego zagrożeniach i szansach (TimoCom), o tajnikach futurystycznego rozwiązania, jakim jest transport w chmurze (Betacom), czy też o dobrej komunikacji między dyspozytorem a kierowcą (TMCS24).

Można było też wysłuchać prelekcji produktowych, np. o kompleksowym wsparciu paliwowym w Europie i związanych z tym oszczędnościach (Redtortuga), o zyskach z integracji telematyki i rozwiązań do rozliczania czasu pracy kierowców (VIAON), o komplementarności narzędzi telematyki wspomagających zarządzanie (Transics a WABCO Company), czy też o integracji procesów zarządzania całą firmą przy użyciu jednego narzędzia (frameLOGIC). Poznaliśmy też kompleksowy program wspomagający park opon – MasterCARE (Euromaster).

Oprócz partnerów wygłaszających prelekcje, swoje stoiska mieli również następujący partnerzy: Infracht, Marcos Bis, Soloplan, Trimble Transport & Logistics, Cargonexx i Eurowag.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne konferencje dwumiesięcznika Transport Manager: Forum Managerów Transportu i Logistyki w Ołtarzewie, 17-18 maja oraz na kolejną edycję Transport Manager Meeting w Warszawie, 20 czerwca.