Transport Manager Meeting 2019

 

Wybierz na którą z konferencji z cyklu Transport Manager Meeting chcesz się zapisać (można wybrać więcej niż jedną konferencję):

Katowice, 7 marca 2019Warszawa, 25 czerwca 2019Poznań, 10 września 2019Kraków, 29 października 2019Gdańsk, 10 grudnia 2019

Zaznacz jaki sektor reprezentujesz:

DANE FIRMY

1-1011-2021-5051-100powyżej 100

JAKA JEST WIELKOŚĆ FLOTY CIĘŻAROWEJ W PAŃSTWA FIRMIE?

Nie dotyczy firm nie posiadających własnej floty transportowej

DANE UCZESTNIKÓW

Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

Zamawiam roczną prenumeratę z 10% rabatem (200 zł + 5% VAT) dla uczestników wydarzenia Transport Manager Meeting

Dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcji jest płatna – koszt udziału wynosi: 1100 pln netto/os
(mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom produkcyjnym).Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i przynależności branżowej Uczestników.
Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury za uczestnictwo w konferencji, wystawionej po spotkaniu przez organizatora.
Rezygnacje z udziału są przyjmowanie w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.W przypadku nieodwołania uczestnictwa, firma jest zobowiązana ponieść pełne koszty – dotyczy dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcyjnego.
Do 3 dni przed spotkaniem można podać nazwisko osoby, która pojawi się w zastępstwie za zgłoszoną osobę.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.

Takie same jak powyżejChcę podać inne dane

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Media4Business sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pniewskiego 18, w celach wydawniczych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy lub partnerzy biznesowi. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie newslettera Transport Manager