var hashObj = { arena:'2017/04/arena.jpg', astrata:'2017/04/astrata.jpg', bestdriver:'2017/04/bestdriver.jpg', bankserwis:'2017/04/bankserwis.jpg', bpp:'2017/04/bpp.jpg', bitlogistics:'2017/04/bitlogistics.jpg', guretruck:'2017/04/guretruck.jpg', bp:'2017/04/bp.JPG', bs:'2017/04/bs.jpg', carrefour:'2017/04/carrefour.jpg', cds:'2017/04/cds.jpg', cogitus:'2017/04/cogitus.jpg', czernis: '2017/04/czernis.jpg', cooperatio:'2017/04/cooperatio.jpg', dgz:'2017/04/dgz.jpg', dct:'2017/04/dct.jpg', dj:'2017/04/dj.jpg', dkv:'2017/04/dkv.jpg', dspm:'2017/04/dspm.jpg', easylogistic:'2017/04/easylogistic.jpg', euromaster:'2017/04/euromaster.jpg', eurotoll:'2017/04/eurotoll.jpg', febus:'2017/04/febus.jpg', frasik:'2018/02/frasik.jpg', gide:'2017/04/gide.jpg', grzimek:'2017/04/grzimek.jpg', gspd:'2017/04/gspd.jpg', guretruck:'2017/04/guretruck.jpg', hsf:'2017/04/hsf.jpg', inelo:'2017/04/inelo.jpg', interlan:'2017/04/interlan.jpg', iuridica:'2017/04/iuridica.jpg', jamroz:'2017/04/jamroz.jpg', judek:'2017/04/judek.jpg', iveco:'2017/04/iveco.jpg', jzp:'2017/04/jzp.jpg', kpspm:'2017/04/kpspm.jpg', krzych:'2017/04/krzych.jpg', lodz:'2017/04/lodz.jpg', marcosbis:'2017/04/marcosbis.jpg', mddp:'2017/04/mddp.jpg', mobil:'2017/04/mobil.jpg', ocrk:'2017/04/ocrk.jpg', osptn:'2017/04/osptn.jpg', ozpd:'2017/04/ozpd.jpg', part_waw:'2017/04/part_waw.jpg', pfnur:'2017/04/pfnur.jpg', put:'2017/04/put.jpg', pspd:'2017/04/pspd.jpg', parament:'2017/04/parament.jpg', skat:'2017/04/skat.jpg', quest:'2017/04/quest.jpg', tgc:'2017/04/tgc.jpg', tip:'2017/04/tip.jpg', tp:'2017/04/tp.jpg', tlp:'2017/04/tlp.jpg', transpoland:'2017/04/transpoland.jpg', transora:'2017/04/transora.jpg', transeu:'2017/04/transeu.jpg', trimble:'2017/04/trimble.jpg', transics:'2017/04/transics.jpg', shell:'2017/04/shell.jpg', skatpolisa:'2017/04/skatpolisa.jpg', soloplan:'2017/04/soloplan.jpg', soloplan:'2017/04/soloplan.png', szczecin:'2017/04/szczecin.jpg', timocom:'2017/04/timocom.jpg', taylor:'2017/04/taylor.jpg', unifaun:'2017/04/unifaun.jpg', transeu:'2017/04/transeu.jpg', redtortuga:'2017/04/redtortuga.jpg', wtransnet:'2017/04/wtransnet.jpg', dolny:'2017/04/dolny.jpg', lspmis:'2017/04/lspmis.jpg', pisil:'2017/04/pisil.jpg', put:'2017/04/put.jpg', raczkowski:'2017/04/raczkowski.jpg', szczecin:'2017/04/szczecin.jpg', lemon:'2017/04/lemon.jpg', mddp:'2017/04/mddp.jpg', paruch:'2017/04/paruch.jpg', pspisd:'2017/04/pspisd.jpg', spdds:'2017/04/spdds.jpg', zspd:'2017/04/zspd.jpg' }

Zapisz się on-line

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONFERENCJI.

TRANSPORT MANAGER MEETING POZNAŃ 11 WRZEŚNIA 2018 R.

Zaznacz jaki sektor reprezentujesz:

DANE FIRMY

1-1011-2021-5051-100powyżej 100

JAKA JEST WIELKOŚĆ FLOTY CIĘŻAROWEJ W PAŃSTWA FIRMIE?

Nie dotyczy firm nie posiadających własnej floty transportowej

DANE UCZESTNIKÓW

Uczestnik nr 1

Uczestnik nr 2

Uczestnik nr 3

Zamawiam roczną prenumeratę z 10% rabatem (200 zł + 5% VAT) dla uczestników wydarzenia Transport Manager Meeting

Dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcji jest płatna – koszt udziału wynosi: 1100 pln netto/os
(mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom produkcyjnym).Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i przynależności branżowej Uczestników.
Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury za uczestnictwo w konferencji, wystawionej po spotkaniu przez organizatora.
Rezygnacje z udziału są przyjmowanie w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.W przypadku nieodwołania uczestnictwa, firma jest zobowiązana ponieść pełne koszty – dotyczy dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcyjnego.
Do 3 dni przed spotkaniem można podać nazwisko osoby, która pojawi się w zastępstwie za zgłoszoną osobę.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.

Takie same jak powyżejChcę podać inne dane

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Media4Business sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pniewskiego 18, w celach wydawniczych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy lub partnerzy biznesowi. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie newslettera Transport Manager